SON DAKİKA

Sivastan Haberler – Sivas Güncel ve Son Dakika Haber Portalı

İL HIFZISSIHHA KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İL HIFZISSIHHA KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Bu haber 09 Mayıs 2020 - 0:49 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İL HIFZISSIHHA KURULUNDA ALINAN KARARLAR

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince, Vali Salih Ayhan Başkanlığında ve 08.05.2020 tarihinde, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak, enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla;

a. 22.03.2020 tarih 2020/5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu.
b. 27.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı ile 01.04.2020 tarih 2020/13 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda pazar yerlerinde; giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışı kısıtlanmıştı.
c. 22.03.2020 tarih 2020/5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla; ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasına, ayrıca 03.04.2020 tarih 2020/15 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla da 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan gençlerimizin sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulamaya konulmuştu.
d. 22.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararıyla kuyumcuların hafta içi 11:00 ile 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine izin verilmişti.
e. 30.03.2020 tarih ve 2020/12 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla; taksi plakalı taşıtların trafiğe çıkışlarına kısıtlama getirilmişti.

Ülke genelinde kaydedilen olumlu gelişmelere istinaden yukarıda belirtilen konularda ilgili Bakanlıkların genelge ve talimatları uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri;
  i. 11.05.2020 tarihi itibariyle bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
  ii. Müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
  iii. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
  iv. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
  v. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asacaklardır.
  vi. İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.
  vii. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
  viii. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.
  ix. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
  x. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
  xi. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
  xii. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
  xiii. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
  xiv. Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlamasına izin verilmiştir.
  xv. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih 5759 sayılı Genelgesi ve 22.03.2020 tarih 2020/5 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapsamında faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle, iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmiştir.
  xvi. 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın, geçici olarak sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş ise de, anılan işyerlerinde çalışan ve 18-20 yaş arasında olanların, işyerleri ile illiyetlerini gösteren (çırak, kalfa, ustalık belgesi gibi) belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmıştır.
  xvii. Yukarıda sayılan düzenlemelere işyeri sahibi, işleteni, çalışanlarınca uyulmaması halinde Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince, müşteriler için getirilen yasaklama ve kısıtlamalara uyulmaması halinde ise ihlal edilen her bir kural için, ayrı ayrı olmak kaydıyla Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
 2. Mahalle/Semt Pazarlarında;
  i. 27.03.2020 tarih 2020/11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla, mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılmıştır.
  ii. Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı; pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması, ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması başta olmak üzere ilgi kararda belirlenen tüm kurallara uyacaktır.
  iii. Bu kapsamda; Kaymakamlıklarımızca ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacaktır.
  iv. Kararlara aykırı davranan Pazar esnafı hakkında 2020/11 ile2020/13 sayılı kararlarda belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.
 3. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilenler;
  i. 22.03.2020 tarih 2020/5 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızla, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin, 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında “yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla” dışarı çıkabilmelerine olanak sağlanmıştır.
  ii. 03.04.2020 tarih 2020/15 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında “yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla” istisna olarak dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir.
  iii. Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımız için (dışarı çıkmalarına geçici süreyle izin verilen tarih ve saat aralıkları dışında) sokağa çıkma sınırlamasının devam ettiği dikkate alınarak, kolluk birimleri tarafından gerekli tedbirler alınacak ve denetimler yapılacaktır.
  iv. Sokağa çıkmalarına geçici olarak izin verilen;
  a. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar,
  b. 14 yaş ve altı çocuklar,
  c. 15-20 yaş arasındaki gençler,
  Kollukça yapılacak denetimlerde “Karar” da belirtilen tarih, saat aralığı, şekil ve şartlarda sokakta/ikamet dışında bulunduklarının tespiti halinde, Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
 4. 22.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararıyla kuyumcuların hafta içi 11:00 ile 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine izin verilmişti. Ancak 10.05.2020 Pazar gününün “Anneler Günü” olması sebebiyle, 09.05.2020 günü 11:00 ile 17:00 saatleri arasında daha önce alınan yasaklama, kısıtlama ve sınırlamalara uymaları kaydıyla, açılmalarına izin verilmiştir. Kararlara aykırı davrananlar hakkındaki yaptırımlar, 2020/15 sayılı kararda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
 5. 30/03/2020 tarih ve 2020/12 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla; “ilimiz merkezinde faaliyet gösteren ticari taksiler, Şoförler Odasınca, durak sorumlularıyla işbirliği kurularak günlük hizmet verecek taksi sayıları %50 oranında azaltılacak ve 1+1 şeklinde, nöbetleşe hizmet vermeleri sağlanacaktır. Şoförler odası bu konuda gerekli hazırlıklarını 3 gün içerisinde tamamlayacak ve Valilikçe talimat verilmesi halinde, aynı gün %50 kapasiteye düşülecektir. Ticari taksilerin plakalarının rakam gurubunun sonu çift olanlar, ayın çift günleri, tek olanlar ise tek günleri aktif olarak hizmet verebileceklerine” karar verilmişti. Söz konusu kısıtlama ülke genelinde geçerli olmak üzere 4 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 itibarıyla sonlandırıldığından, ilimiz için de kısıtlamalar kaldırılmıştır.
 6. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
  a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.
  b. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.
  c. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’’

hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanacak, Pazar esnafının tamamı ile berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin sahip/işleten/çalışanlarınca kurul kararlarına aykırı şekilde satış yaptıkları, sergi açtıkları, müşteri kabul ettikleri ve hizmet sunduklarının anlaşılması halinde ilk seferde yazılı olarak “İKAZ” edilecek, işyerinde/sergide yürütülen hizmetle ilgili alınan kararlara yönelik 2 ve daha fazla kez ihlal yapıldığının tespiti halinde ise Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1 GÜN ile 30 GÜN arasında KAPATMA/FAALİYETTEN MEN cezası verilecektir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA